Advertisement
«Όλα καλά» απαντούν οι αρμόδιοι για τους Γαργαλιάνους

ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΛΑΠΑΝΗ- ΠΕΤΡΑΚΟΥ

 

Άμεση ήταν η αντίδραση, τουλάχιστον σε τεχνοκρατικό επίπεδο, των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας στα όσα επισήμαναν χθες σε κοινή τους δήλωση οι επικεφαλής των νομαρχιακών συνδυασμών «Ανατροπή» Χρ. Μαλαπάνης και «Συνεργασία για τη Μεσσηνία» Θαν. Πετράκος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο επικεφαλής κατήγγειλαν περιβαλλοντικά ανοσιουργήματα στην παραλία των Γαργαλιάνων μετά από επίσκεψή τους στην περιοχή, επιρρίπτοντας ταυτόχρονα ευθύνες για αυτά στη Ν.Α. Μεσσηνίας, και ζήτησαν να ενταχθεί το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Οφείλουμε, πάντως, να παρατηρήσουμε ότι οι υπηρεσίες της Ν.Α. δε μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια ταχύτητα αντίδρασης, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να γινόταν γνωστή και η άποψη του νομάρχη Μεσσηνίας Δημ. Δράκου, στον οποίο επιρρίπτουν ευθύνες οι δύο επικεφαλής.      

 

Αγία Σωτήρα

Όσον αφορά στα της κατασκευής ράμπας στην παραλία της «Αγίας Σωτήρας», το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Μεσσηνίας ισχυρίζεται πως όλα έχουν καλώς. Όπως αναφέρεται στην απάντηση που εστάλη στο σύνολο του τοπικού Τύπου, «με την αριθμ. πρωτ. 3620/2177/13-7-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Μεσσηνίας έγινε η έγκριση της κατασκευής έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας στην περιοχή «Βρυσόμυλος» ή «Μάτι» Γαργαλιάνων, που προέβλεπε την κατασκευή προστατευτικού πρανούς και προστασία ποδός με φυσικούς ογκόλιθους για την αποφυγή φαινομένου διάβρωσης τμήματος ακτής συνολικού μήκους 242,45 μ.μ. και μεγίστου ύψους 5,15 μ.μ. από τη μέση στάθμη θάλασσας, σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από μελετητικό γραφείο και έλαβε τις εγκρίσεις από όλους τους συναρμόδιους φορείς (Διεύθυνση Λιμενικών Έργων, ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργείο Πολιτισμού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Κτηματική Υπηρεσία, Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Ν.Α. Μεσσηνίας κ.λπ.). Η δε μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 4900/23-1-2006 απόφαση της κ. Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προκειμένου όμως να καταστεί δυνατή από τεχνικής πλευράς η κατασκευή του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας, απαιτείται η κατασκευή πρόσβασης οδού προσπέλασης (ράμπας) στο χώρο εργασίας. Η έγκριση της ανωτέρω απαραίτητης ράμπας έγινε με την με αρ. 6249/3681/11-10-2007 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, η ράμπα είναι μήκους 29,00 μ.μ. και η κατασκευή της θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο και η διαδικασία της κατασκευής να είναι περιβαλλοντικά ανατάξιμη. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα υλικά της προσβάσεως θα αφαιρεθούν και θα απομακρυνθούν με ευθύνη των ενδιαφερομένων».

Ακολούθως, αναφέρεται ότι για την κατασκευή της ράμπας διόδου συνηγόρησαν οι συναρμόδιοι φορείς και συγκεκριμένα η Εφορεία Αρχαιοτήτων, το ΓΕΝ, το ΥΕΝ, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «με το με αρ. πρωτ. 179/44/10-1-2007 έγγραφό της, με το οποίο επισημαίνεται ότι ‘η υπηρεσία μας έχει τη γνώμη ότι ανεξάρτητα από την έκβαση της υποθέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εν λόγω προσωρινή πρόσβαση είναι απαραίτητη, είτε κριθεί ότι το έργο πρέπει να αποπερατωθεί, είτε άλλως πως αποφασισθεί περί της τύχης του’».

Τέλος, γίνεται αναφορά στο ότι «από τον ιδιώτη που κατασκευάζει το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς και τη ράμπα, έχει οριστεί ιδιώτης πολιτικός μηχανικός για την πιστή εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης, η δε παρακολούθηση του έργου γίνεται από πολιτικό μηχανικό της υπηρεσίας μας.

Το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού για την εκτέλεση του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας, παραχωρήθηκε με την αρ. 3287/1-3-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η δε ράμπα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή του έργου και εντάσσεται στην κατασκευή του».

 

Στο «Μάτι»

Σε σχεδόν ανάλογο ύφος κυμαίνεται η απάντηση που δίνεται για το πρόβλημα με το ρέμα στο «Μάτι». Ωστόσο, αναγνωρίζεται το γεγονός ότι παρά την καταγγελία του Δήμου Γαργαλιάνων και την προφορική μήνυση του Α.Τ. Γαργαλιάνων, δεν έχει κάνει ακόμη αυτοψία στον τόπο του έργου, επικαλούμενη φόρτο εργασιών και περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων. Η υπηρεσία παραδέχεται, επίσης, ότι  έχει γίνει επίχωση σε τμήμα του ρέματος χωρίς την άδειά της, που την αποδίδει στις εκτεταμένες επιχώσεις που υλοποιούνται.

Όπως αναφέρεται στην απάντησή της, «η ιδιοκτησία του κ. Ι. Χαλαζωνίτη εμβαδού 43.227,79 τ.μ. βρίσκεται στη θέση «Μάτι» του Δήμου Γαργαλιάνων. Συνορεύει βόρεια με αποστραγγιστική τάφρο έμπροσθεν ιδιοκτησίας κληρονόμων Αλεξίου Γλαρόπουλου και αγροτική οδό, ανατολικά με το ρέμα και τη συνέχεια με δρόμο, νότια με οριογραμμή παραλίας και δυτικά με ιδιοκτησία Γεωργίου Γλυκοφρύδη.

Για το ρέμα που βρίσκεται πλησίον της ιδιοκτησίας του ο κ. Χαλαζωνίτης έχει καταθέσει αίτηση για οριοθέτησή του σε τμήμα 300 μ. περίπου, πλησίον της ιδιοκτησίας του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από τον Ιανουάριο του 2007 και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς σε συνεννόηση με το Δήμο Γαργαλιάνων, έγιναν αλλαγές στις προτεινόμενες από τη μελετήτρια Ελένη Αλεξοπούλου οριογραμμές του ρέματος με τελικό στόχο να προβλέπεται οριοθέτηση με ανοιχτή ενδεδυμένη διατομή και όχι κλειστή που είναι περιβαλλοντικά δυσμενής.

Στην ιδιοκτησία του κ. Ι. Χαλαζωνίτη έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατασκευή κατοικίας και εκτελούνται οικοδομικές εργασίες και εκτεταμένες επιχώσεις σε ολόκληρο σχεδόν το οικόπεδο, αλλά είναι αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Κυπαρισσίας.

Λόγω των ανωτέρω εκτεταμένων επιχώσεων σε ολόκληρο το οικόπεδο, έχει επιχωθεί και ένα τμήμα του ρέματος χωρίς φυσικά την απαιτούμενη άδεια από την υπηρεσία μας.

Ο κ. Ι. Χαλαζωνίτης έχει κάνει αίτηση για προσωρινή διάβαση που θα κατασκευάσει στην κοίτη του ρέματος, αλλά, σύμφωνα με καταγγελία του Δήμου Γαργαλιάνων και την από 24-10-07 προφορική μήνυση του Α.Τ. Γαργαλιάνων, η προσωρινή διάβαση έχει ήδη κατασκευασθεί από τσιμεντοσωλήνες πρόχειρα. Η υπηρεσία αν και έχει ενημερωθεί εγγράφως από το Δήμο Γαργαλιάνων και το Α.Τ. Γαργαλιάνων λόγω φόρτου εργασιών και περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων δεν έχει κάνει ακόμα αυτοψία στον τόπο του έργου.

Η προσωρινή διάβαση θα αποτελείται από τέσσερις κυκλικούς αγωγούς διαμέτρου 1,50 μ. ο καθένας και 10,00 μ. μήκους περίπου, που θα επιτρέπουν τη διέλευση της παροχής του ρέματος και οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν με μπετόν και σύμφωνα με τους υποβληθέντες ήδη υδραυλικούς υπολογισμούς, προκύπτει ότι οι τέσσερις κυκλικοί αγωγοί επαρκούν για πλημμύρα 50ετίας».

 
 
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement

Fatal error: Class 'JFactory' not found in /home/wwwthar/public_html/templates/rt_sporticus_news/index.php(244) : eval()'d code on line 1